Funktionärernas torrövning och planeringsmöte 16.3 kl 10!

Bästa kappseglingsfunktionär, välkommen på torrövning/planeringsmöte 16.3.2019! För att säkerställa att vår ambitionsnivå förblir hög under sommarens tre stora kappseglingsarrangemang fortsätter vi funktionärsskolningen/träningen genom att lördagen den 16.3.2019 hålla en kombinerad torrövning/ett planeringsmöte. Vi ”bygger” två skilda banor, IODA-banan (=Optimistjolle-VM-banan) och 6 mR VM-banan. Vi går också igenom de relevanta funktionärsuppgifterna som uppstår i olika skeden […]

Read More