Styrelsen

Mikael Lindqvist
Kommodor
mikael.lindqvist (at) pp1.inet.fi +358 40 568 7745
Magnus Bäckström
Vicekommodor
 magnus.backstrom60 (at) gmail.com +358 400 415 343
Magnus Roth
Skattmästare
 rothmagnus22 (at) gmail.com +358 40 508 4018
Susanna Sandberg
Sekreterare, informatör
sandberg.susanna (at) gmail.com +358 50 542 7945
Anders Söderblom
Medlem
anders.soderblom59 (at) outlook.com +358 45 1859151
Staffan Rosenlöf
Medlem
snusen19 (at) gmail.com +358 40 529 8241
Kjell Dannberg
Intendent
 danken.dannberg (at) gmail.com +358 440 473 679

Seglingsnämnden

Ari Sipovaara
Ordförande
Staffan Rosenlöf
Sekreterare
Kalle Niemi
Medlem
Johan Sandberg
Medlem
Kjell Dannberg
Medlem

Protestnämnden

Staffan Rosenlöf
Ordförande
 snusen19 (at) gmail.com +358 40 5298241
Dominicus Björkstam
Medlem
Susanne Kuusansalo
Medlem
Petri Tuominen
Medlem

Juniornämnden

Heikki Wichmann
Ordförande
vl (at) hsf.fi +358 19 232 770
Magnus Bäckström
Medlem

Verksamhetsgranskare

Andreas Holmgård
Ordinarie
Lasse Niemi
Ordinarie
B-E Wickholm
Suppleant
+358 19 248 5511

Besiktningsnämnden

Mikael Söderblom
Ordförande
 mikael.soderblom (at) myhome.fi +358 40 589 0923
Björn Sandvall
Medlem
+358 40 090 2672
Anders Söderblom
Medlem
+358 45 1859151
Mats Dannberg
Medlem
+358 40 7588382
Heikki Wichmann
Medlem
+358 19 232 770

Skansenkommitén

Peter Sjösten
Ordförande
Kjell Dannberg
Medlem
+358 440 473 679
Ove Hildén
Medlem
Per-Ulf Sandblom
Medlem
Peter Holmberg
Medlem
Magnus Bäckström
Medlem
+358 400 415 343
Peter Malmlund
Medlem

Materialförvaltare

Peter Sjösten
Kaldoholm
Anders Söderblom
Per-Erik Österlund

Hamnkaptener (under tävlingar)

Matti Remes +358 400 423 786

Kommitteen för utmärkelsetecken

Lars Mannström, Pelle Nyström, Yrjö Sahlstedt, Thore Strandback, Kalle Niemi
Verksamhetsledare Heikki Wichmann vl (at) hsf.fi   +358 19 232 770