slider
Föreningen där segling står i fokus

En segelförening med anor

Hangö Segelförening r.f. (HSF), grundat 1906, bedriver aktiv kappseglingsverksamhet och har som målsättning att befrämja intresset för fritidsbåtar, kappsegling och sjösäkerhet. Verksamhetspunkterna är i Östra hamnen med paviljongen och dess restaurang samt föreningens skärgårdshamn, Kaldoholmen, söder om Kasnäs. Juniorverksamheten leds av föreningens seglingsskolare och i första hand används föreningens Zoom8-jollar och optimistjollar då seglingsteknik och sjösäkerhet lärs ut. Regionala, nationella och internationella kappseglingar kräver licenserade funktionärer och därför strävar föreningen att kontinuerligt skola nya och vidareutbilda befintliga funktionärer. Sedan 2017 bedriver föreningen gästhamnsverksamhet i Östra hamnen genom det helägda dotterbolaget Oy HSF Marine Ab.
Välkommen med som medlem!

Aktuellt

Höstmöte 22.11.2021 kl 18.00!

Kallelse till höstmöte i klubblokalen måndagen den 22 november 2021 kl. 18:00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar hjärtligt välkomna! OBS! Kom ihåg eventuella Covid-19 restriktioner. Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per e-post till kansli@hsf.fi före 22.11.2021 kl. 16.00.   STYRELSEN

Lättbåtsregatta 19-20.6.2021

Lättbåtsregatta för Laser-klasserna, E-jolle, Zoom8, 505 och Snipe. Välkommen! Anmälning och tävlingsdokument via Manage2sail: https://www.manage2sail.com/sv-FI/event/0d479240-93af-4999-967b-8f85c690b87d#!/ Lättbåtsregattan Kevytveneregatta19-21.6.2021: Registrering till regattan sker enbart elektroniskt via manage2sail-sidan och genom inbetalning av deltagaravgiften. Ingen anmälan på plats till kansliet görs före tävlingen. Kansliet är stängt på fredag före regattan. Saapumisilmoittautuminen kansliaan poistuu ja rekisteröinti hoituu puhtaasti elektronisesti manage2sail-sivuston […]

0
Medlemmar
0
Båtar
0
Års erfarenhet