Föreningen där segling står i fokus
Slider

En segelförening med anor

Hangö Segelförening r.f. (HSF), grundat 1906, bedriver aktiv kappseglingsverksamhet och har som målsättning att befrämja intresset för fritidsbåtar, kappsegling och sjösäkerhet. Verksamhetspunkterna är i Östra hamnen med paviljongen och dess restaurang samt föreningens skärgårdshamn, Kaldoholmen, söder om Kasnäs. Juniorverksamheten leds av föreningens seglingsskolare och i första hand används föreningens Zoom8-jollar och optimistjollar då seglingsteknik och sjösäkerhet lärs ut. Regionala, nationella och internationella kappseglingar kräver licenserade funktionärer och därför strävar föreningen att kontinuerligt skola nya och vidareutbilda befintliga funktionärer. Sedan 2017 bedriver föreningen gästhamnsverksamhet i Östra hamnen genom det helägda dotterbolaget Oy HSF Marine Ab.
Välkommen med som medlem!

Aktuellt

Kappseglingen Hangö Classics 2020

Kappseglingen Hangö Classics 2020 ordnas 3-5.7.2020 för att hedra kappseglingens långvariga traditioner i Hangö. Triangelbanorna från 1932 i modern form är utgångspunkten. Start vid Märaskär och kryss-läns ute på öppet hav varefter målgång igen vid Märaskär. 2 starter per dag. Inbjudna klasser är 8mR, 6mR, Int5mR, 5.5M, Drake, A-båtar, Haj och Folkbåt. Tävlingsinbjudan (Notice of […]

Medlemsinfo – Jäsentiedote

Ärade medlemmar, Föreningens styrelsen och Regattakommittén har gjort vissa beslut angående kommande säsong 2020, utgående från statsrådets och hälsomyndigheternas vägledning relaterat till COVID-19 pandemin. Vi har också beaktat aspekterna relaterat till hälsa och säkerhet för våra medlemmar och deltagare. Flagghissning: Restaurangen på HSF är stängd och på grund av nuvarande läget kan INTE Flagghissningen ordnas […]

EVLI Hangöregattan annullerad – Evli Hangon Regatta peruuttu – EVLI Hangon Regatta cancelled

27.4.2020 REGATTAMEDDELANDE – REGATTATIEDOTE – REGATTA NOTICE REGATTAN ÄR ANNULLERAD – REGATTA ON PERUUTTU – THE REGATTA IS CANCELLED Regattakommittén för EVLI Hangöregattan har kommit fram till det beklagliga men oundvikliga beslutet att annullera 2020-års regatta. Kommittén har också uteslutit möjligheten att arrangera regattan vid ett framtida datum i sommar. Beslutet har fattats efter mycket […]

Lättbåtsregattan inhiberad – Kevytveneregatta peruuttu

Med beaktandet av myndigheters gällande direktiv beträffande Covid-19-situationen har HSF beslutat inhibera Lättbåtsregattan 13-14.6.2020. Det nationella träningslägret i Hangö dagarna innan har även inhiberats av förbundet Segling och Båtsport i Finland. Välkommen tillbaka 2021! *** Viitaten viranomaisten ohjeisiin liittyen Covid-19-tilanteeseen HSF on päättänyt perua Kevytveneregatta 13-14.6.2020.Kansallinen harjoitusleiri Hangossa samalla viikolla on myös peruttu Suomen Purjehdus […]

Gästhamnens verksamhet sköts av HSF Marine

Mera info >

0
Medlemmar
0
Båtar
0
Års erfarenhet