Föreningen där segling står i fokus
Slider

En segelförening med anor

Hangö Segelförening r.f. (HSF), grundat 1906, bedriver aktiv kappseglingsverksamhet och har som målsättning att befrämja intresset för fritidsbåtar, kappsegling och sjösäkerhet. Verksamhetspunkterna är i Östra hamnen med paviljongen och dess restaurang samt föreningens skärgårdshamn, Kaldoholmen, söder om Kasnäs. Juniorverksamheten leds av föreningens seglingsskolare och i första hand används föreningens Zoom8-jollar och optimistjollar då seglingsteknik och sjösäkerhet lärs ut. Regionala, nationella och internationella kappseglingar kräver licenserade funktionärer och därför strävar föreningen att kontinuerligt skola nya och vidareutbilda befintliga funktionärer. Sedan 2017 bedriver föreningen gästhamnsverksamhet i Östra hamnen genom det helägda dotterbolaget Oy HSF Marine Ab.
Välkommen med som medlem!

Aktuellt

REGATTA: MEDDELANDE – TIEDOTE – NOTICE

Regattakommittén uppskjuter publiceringen av tävlingsinbjudan till slutet av april. Avsikten är att hålla de traditionsenliga regattaseglingarna 3-5.7.2020. Kommittén följer med utvecklingen av denna exceptionella situation och följer myndigheternas direktiv under rådande omständigheter. Hoppas vi ses i juli och en önskan om det bästa tills dess! REGATTAKOMMITTÉN Regattakomitea on päättänyt lykätä kilpailukutsun julkaisemisen huhtikuun loppuun. Tarkoitus […]

Sökes verksamhetsledare/hamnkapten

Hangö Segelförening r.f, HSF, är en segelförening med anor från 1906. Vi är en premierad kappseglingsarrangörs förening, som utvecklat verksamheten med ett bolag, Oy HSF Marine Ab, som sköter gästbåtsverksamheten i en av landets största gästhamnar. Vi söker nu Dig som är, utåtriktad, socialt begåvad, kundcentrerad och kan ta egna initiativ, har kunskap i ledarskap, […]

Höstmöte 26.11 kl. 18.00

Föreningens  höstmöte hålls tisdagen den 26.11.2019 kl. 18.00 på HSF. Behandling av stadge-enliga ärenden. Förslag till val av styrelsemedlem bör tillställas styrelsen i god tid före höstmötet. Välkomna! Styrelsen

0
Medlemmar
0
Båtar
0
Års erfarenhet