slider
Föreningen där segling står i fokus

En segelförening med anor

Hangö Segelförening r.f. (HSF), grundat 1906, bedriver aktiv kappseglingsverksamhet och har som målsättning att befrämja intresset för fritidsbåtar, kappsegling och sjösäkerhet. Verksamhetspunkterna är i Östra hamnen med paviljongen och dess restaurang samt föreningens skärgårdshamn, Kaldoholmen, söder om Kasnäs. Juniorverksamheten leds av föreningens seglingsskolare och i första hand används föreningens Zoom8-jollar och optimistjollar då seglingsteknik och sjösäkerhet lärs ut. Regionala, nationella och internationella kappseglingar kräver licenserade funktionärer och därför strävar föreningen att kontinuerligt skola nya och vidareutbilda befintliga funktionärer. Sedan 2017 bedriver föreningen gästhamnsverksamhet i Östra hamnen genom det helägda dotterbolaget Oy HSF Marine Ab.
Välkommen med som medlem!

Aktuellt

Trailer Park INFO

Trailerparkering! Endast på det utmärkta området på västra sidan av Östra Hamnen Traileripaikoitus! Ainoastaan merkityllä alueella Itäsataman länsipuolella Trailer parking! Only on the marked area west of the Eastern Harbour

Barnens Seglingsskola 14.6 och 26.7 i Hangö!

Seglingsskola för barn i Hangö!   I seglingsskolan lär du grunderna till segling på ett tryggt och roligt sätt. Du behöver ingen tidigare erfarenhet. Passar utmärkt för barn i åldern 7-13 år. Kursplats är Hangö Östra hamn (HSF). Kursen är fyra dagar och börjar måndag och avslutas på torsdag, varje dag mellan kl 11-16. Arrangör […]

0
Medlemmar
0
Båtar
0
Års erfarenhet