slider
Föreningen där segling står i fokus

En segelförening med anor

Hangö Segelförening r.f. (HSF), grundat 1906, bedriver aktiv kappseglingsverksamhet och har som målsättning att befrämja intresset för fritidsbåtar, kappsegling och sjösäkerhet. Verksamhetspunkterna är i Östra hamnen med paviljongen och dess restaurang samt föreningens skärgårdshamn, Kaldoholmen, söder om Kasnäs. Juniorverksamheten leds av föreningens seglingsskolare och i första hand används föreningens Zoom8-jollar och optimistjollar då seglingsteknik och sjösäkerhet lärs ut. Regionala, nationella och internationella kappseglingar kräver licenserade funktionärer och därför strävar föreningen att kontinuerligt skola nya och vidareutbilda befintliga funktionärer. Sedan 2017 bedriver föreningen gästhamnsverksamhet i Östra hamnen genom det helägda dotterbolaget Oy HSF Marine Ab.
Välkommen med som medlem!

Aktuellt

Flagghissning 3.5 kl. 18.00 och andra kommande evenemang

Flagghissning fredagen den 3.5 kl. 18.00. Vi samlas på övre terrassen i sedvanlig ordning och tar samtidigt en skål för att föreningens paviljong förnyas och Hangö stad fyller 150 år, utan att glömma sommarens VM-seglingar. Tävlings arrangörskursen 13.-14.4. Alfons Håkans Lättbåtsregatta 15.-16.6. Alfons Håkans Hangö Regattan 5.-7.7. Skoda Europe Class World Championships 2024 21.7.-4.8.

Kallelse till HSF vårmöte den 26. februari kl.18

Vårmöte i klubblokalen måndagen den 26. februari 2024 kl 18.00, HSF pavlijongen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per epost till kansli@hsf.fi före 25.2.2023 Välkommen!

0
Medlemmar
0
Båtar
0
Års erfarenhet