slider
Föreningen där segling står i fokus

En segelförening med anor

Hangö Segelförening r.f. (HSF), grundat 1906, bedriver aktiv kappseglingsverksamhet och har som målsättning att befrämja intresset för fritidsbåtar, kappsegling och sjösäkerhet. Verksamhetspunkterna är i Östra hamnen med paviljongen och dess restaurang samt föreningens skärgårdshamn, Kaldoholmen, söder om Kasnäs. Juniorverksamheten leds av föreningens seglingsskolare och i första hand används föreningens Zoom8-jollar och optimistjollar då seglingsteknik och sjösäkerhet lärs ut. Regionala, nationella och internationella kappseglingar kräver licenserade funktionärer och därför strävar föreningen att kontinuerligt skola nya och vidareutbilda befintliga funktionärer. Sedan 2017 bedriver föreningen gästhamnsverksamhet i Östra hamnen genom det helägda dotterbolaget Oy HSF Marine Ab.
Välkommen med som medlem!

Aktuellt

Kommande händelser 2023

Kommande händelser Vårmöte 27.2.2023 kl. 18:00, HSF & distans (Teams) Flagghissning 5.5.2023 kl. 18:00, plats HSF Alfons Håkans Lättbåtsregatta 17-18.6.2023 Alfons Håkans Hangöregattan 7-9.7.2023 Alfons Håkans Haj FM 11-14.7.2023 Alfons Håkans E-jolle FM 1-3.9.2023 Du hittar de utbildningar och evenemang som SBF erbjuder sina medlemmar på: https://spv.fi/sv/sbf/kalendern/ Segling och Båtsport i Finland (SBF) erbjuder sina […]

0
Medlemmar
0
Båtar
0
Års erfarenhet