Om oss

Hangö Segelförening

Föreningens verksamhet

Seglingssäsongen börjar med flagghissning och årets första seglats i början på maj och avslutas med flagghalning och avslutande seglatser i september. Däremellan står föreningen som arrangör för olika tävlingar och mästerskap. Regattan återkommer varje år och med jämna mellanrum arrangeras klubb- och rankingtävlingar, klassmästerskap, nationella och internationella mästerskap för olika båtklasser.

Föreningen samarbetar med HUS och ESS speciellt vid arrangemang av större tävlingar.

Hangöregattan

Regattan är föreningens bäst kända evenemang. Regattan seglas varje år, fredag – söndag, i regel två veckor efter midsommar. Arrangörer är egentligen ESS, HUS och HSF, vilka var och en har sina årskappseglingar med åtföljande vandringspris under de tre dagarna. Den sammanlagda regattan räknas sedan som ett skilt resultat, för vilket båtklasserna också instiftat åtskilliga vandringspris. Ett sjuttiotal funktionärer klarar biffen, men flera kunde vi vara. Det finns alltid plats för nya frivilliga funktionärer och medhjälpare, och för den som vill delta som funktionär ger Hangöregattan en värdefull erfarenhet och merit att räkna med.

På hösten avtackas de aktiva vid föreningens prisutdelning och glada funktionärsträff.

Ungdomsverksamhet

Under våren, sommaren och hösten genomför klubbens juniorledare en seglarskola, lokala träningspass och tävlingar för att höja juniorseglarnas skicklighet och utveckla deras färdigheter som fritids- och tävlingsseglare. Juniorerna deltar med jämna mellanrum i tävlingar utanför Hangö.

På vintern samlas juniorerna och undervisas bl.a. i reglerna för nationella och internationella tävlingar, allmänna sjöfartsregler, navigation och sjösäkerhet. Antalet juniorer är drygt 40 st.

Seglarskola

Seglarskolan arrangeras varje år i huvudsak under juni och augusti månad. Ungdomar i åldern 7 – 18 år har möjlighet att delta.

Kontaktuppgifter till våra juniorledare hittar du på vår hemsida www.hsf.fi under fliken funktionärer, träningsnämnden.

Föreningens båtar

Föreningens egen fartygsflotta består av startfartyget ”Startis”, bojbåten ”Boj”, en snurrebåt och en rib. Föreningens egna segelbåtar omfattar fem Zoom8-jollar och två Optimistjollar.

Föreningens fartygsregister omfattar för övrigt 35 kölbåtar, 11 lättbåtar och 45 motoryachter och motorbåtar.

Medlemskap

Föreningens styrelse upptar medlem på basen av en fritt formulerad ansökan.

Medlemsavgifter

Första familjemedlem 60 €
Övriga familjemedlemmar 30 €
Juniormedlem 10 €
Ständigt medlemskap 800 €
Inskrivningsavgift 200 €.
Ny medlem med kappseglande båt i föreningens båtregister är befriad från avgiften.

Förmåner vid medlemskap

Kaldoholmen

Latitude: 59°54,03’ N Longitude: 22°24’ E

Föreningens medlemmar har möjligt att ta i land på Kaldoholmen sydväst om Kasnäs och utnyttja hamnens faciliteter. Medlem kan också lösa ut en nyckel (nyckelpant 50 euro och nyckelårsavgift 20 euro) till föreningens stuga och bastu på holmen.

SBF och medlemsregistret, Tidningen Nautic och övriga förmåner

Föreningens medlemmar är automatiskt medlemmar i takorganisationen Segling och Båtsport i Finland r.f.(SBF). På SBF:s hemsidor www.spv.fi finns uppräknade förbundets förmåner , försäkringserbjudanden och bland annat länken till DigiNautic-tidskriften. HSF:s medlemsregister upprätthålls av SBF som följer EU:s dataskyddslagstiftning beträffande upprätthållandet av medlems- och båtregisteruppgifter.

 

Båtbesiktning

Avsikten med besiktningen är att upprätthålla och utveckla sjösäkerheten för fritidsbåtar, genom att ge handledning och information åt båtförare i frågor angående båtens skötsel och utrustning samt bibringa dem en positiv inställning till sjösäkerheten.

Båtägaren eller innehavaren som fungerar som skeppare har ansvaret för båten och för säkerheten för de personer som befinner sig i den. Klubbarnas besiktningsmän utför besiktningen av båtar, och klubbarna upprätthåller ett register över besiktigade båtar, vilka har rätt att föra föreningens flagga.

Båtarnas besiktningsklass och tillhörande utrustning är beskriven på www.spv.fi.

Båtbesiktningen genomförs måndagar och lördagar i maj och juni.

Besiktningsmännens kontaktuppgifter hittas på hemsidan.

Besikningsarvoden:

Grundbesiktning 25 €, årsbesiktning 25 €.

Andra förmåner

Finns listade på webbadressen www.spv.fi.

Kontaktuppgifter

Vare sig du är medlem eller ej är du alltid välkommen att diskutera frågor kring segling och båtsport samt föreningens verksamhet. Vill du hjälpa till som funktionär endera ute till havs eller på land finns det olika arbetsuppgifter speciellt under sommarmånaderna. Kontakta någon av styrelsemedlemmarna som gärna berättar mera. Kontaktuppgifterna hittar du på vår hemsida www.hsf.fi under fliken funktionärer.

Välkommen med!

Mikael Lindqvist
Kommodor

 

Registerbeskrivning HSF