Kallelse till höstmöte i klubblokalen tisdagen den 21 november 2023 kl. 18:00.

Hangö Segelförening rf. Höstmöte 21.11.2023 kl 18.00! Kallelse till höstmöte i klubblokalen tisdagen den 21 november 2023 kl. 18:00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar hjärtligt välkomna! Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per e-post till kansli@hsf.fi före 20.11.2023 kl. 16.00. STYRELSEN

Read More

Ny krögare på Restaurang HSF

Restaurangen: www.restauranthsf.fi Bordsreservationer: Tel: 050 363 8863 myynti@restauranthsf.fi Facebook Tilläggsinformation: Hangö Segelförening har en ny krögare och nedan hittar ni en kort redogörelse över personerna som i fortsättningen driver Restaurang HSF. Hyreskontraktet har per 12.3.2024 gått över till Oy Byssa Ab som huvudsakligen ägs av Markku Lavonius. Återskapandet av den ursprungliga ljusa atmosfären i salen […]

Read More

Höstmöte 14.11

Välkommen på Höstmöte 14.11.2022 kl 18.00 i klubblokalen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar hjärtligt välkomna! Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per e-post till kansli@hsf.fi före 14.11.2022 kl. 16.00.

Read More