Kallelse till höstmöte i klubblokalen tisdagen den 21 november 2023 kl. 18:00.

Hangö Segelförening rf. Höstmöte 21.11.2023 kl 18.00! Kallelse till höstmöte i klubblokalen tisdagen den 21 november 2023 kl. 18:00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar hjärtligt välkomna! Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per e-post till kansli@hsf.fi före 20.11.2023 kl. 16.00. STYRELSEN

Read More

Ny krögare på Restaurang HSF

Restaurang HSF öppnar under oktober månad så fort alla myndighetslov är klara och håller öppet hela vinterhalvåret. Restaurangen erbjuder lunch tisdag-fredag, a la carte fredag och lördag från kl. 18 och jullunchbord fr o m 5.12. Lillajulsfester för företag och sammanslutningar blir möjliga. 3.11 arrangeras oktoberfest med Die Yodelgruppe. Restaurangen drivs av Timo Ojanaho och […]

Read More

Höstmöte 14.11

Välkommen på Höstmöte 14.11.2022 kl 18.00 i klubblokalen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar hjärtligt välkomna! Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per e-post till kansli@hsf.fi före 14.11.2022 kl. 16.00.

Read More