Kallelse till höstmöte i klubblokalen tisdagen den 21 november 2023 kl. 18:00.

Hangö Segelförening rf.
Höstmöte 21.11.2023 kl 18.00!

Kallelse till höstmöte i klubblokalen tisdagen den 21 november 2023 kl. 18:00.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per e-post till kansli@hsf.fi före 20.11.2023 kl. 16.00.

STYRELSEN