Höstmöte 14.11

Välkommen på Höstmöte 14.11.2022 kl 18.00 i klubblokalen.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per e-post till kansli@hsf.fi före 14.11.2022 kl. 16.00.