Talko på Märaskär del II 17.9

Lördag kl. 10-12

Renoveringen av Märaskärs startpaviljong fortsätter.