Kallelse till HSF vårmöte den 26. februari kl.18

Vårmöte i klubblokalen måndagen den 26. februari 2024 kl 18.00, HSF pavlijongen.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per epost till kansli@hsf.fi före 25.2.2023

Välkommen!