Vårmöte 26.2.2019 kl 19.00 på HSF!

Behandling av stadgeenliga ärenden. Frej Werner presenterar South Sailing Academys program inför sommaren. Alla medlemmar hjärtligt välkomna!