Funktionärernas torrövning och planeringsmöte 16.3 kl 10!

Bästa kappseglingsfunktionär, välkommen på torrövning/planeringsmöte 16.3.2019!

För att säkerställa att vår ambitionsnivå förblir hög under sommarens tre stora kappseglingsarrangemang fortsätter vi funktionärsskolningen/träningen genom att lördagen den 16.3.2019 hålla en kombinerad torrövning/ett planeringsmöte.
Vi ”bygger” två skilda banor, IODA-banan (=Optimistjolle-VM-banan) och 6 mR VM-banan.
Vi går också igenom de relevanta funktionärsuppgifterna som uppstår i olika skeden av en tävling och vilka åtgärder som en funktionär kan stå inför under en tävling, bl a signalering, kommunikation och säkerhetsåtgärder.
Det är bra att studera detta material (arrangörens lathund) i förväg:
http://www.svensksegling.se/globalassets/svenska-seglarforbundet-kappsegling/arrangorskommitten/dokument/lathunden2018.pdf
Vad: Torrövning/planeringsmöte inför sommaren 2019.
När: Lördagen den 16.3.2019 kl 10.00 -12.30 varefter lunch på HSF.
Plats: Andelsbanken Raseborgs mötesrum, Berggatan 21, Hangö (Forum). Parkeringsplatser finns på fastighetens baksida ”under bron” invid rondellen.
Lunch: Serveras på HSF ca 12.30, ärtsoppa med punsch! Ärtsoppa fås också utan punsch.
Ingen förhandsanmälning behövs.
Välkomna!