slider
Föreningen där segling står i fokus

En segelförening med anor

Hangö Segelförening r.f. (HSF), grundat 1906, bedriver aktiv kappseglingsverksamhet och har som målsättning att befrämja intresset för fritidsbåtar, kappsegling och sjösäkerhet. Verksamhetspunkterna är i Östra hamnen med paviljongen och dess restaurang samt föreningens skärgårdshamn, Kaldoholmen, söder om Kasnäs. Juniorverksamheten leds av föreningens seglingsskolare och i första hand används föreningens Zoom8-jollar och optimistjollar då seglingsteknik och sjösäkerhet lärs ut. Regionala, nationella och internationella kappseglingar kräver licenserade funktionärer och därför strävar föreningen att kontinuerligt skola nya och vidareutbilda befintliga funktionärer. Sedan 2017 bedriver föreningen gästhamnsverksamhet i Östra hamnen genom det helägda dotterbolaget Oy HSF Marine Ab.
Välkommen med som medlem!

Aktuellt

Kommande händelser 2023

Kommande händelser Vårmöte 27.2.2023 kl. 18:00, HSF & distans (Teams) Flagghissning 9.5.2023 kl. 18:00, plats HSF Alfons Håkans Lättbåtsregatta 17-18.6.2023 Alfons Håkans Hangöregattan 7-9.7.2023 Alfons Håkans Haj FM 11.-14.7.2023 Range Rover X-Yachts Finlands Cup: 27-29.7.2023 Alfons Håkans E-jolle FM 1.-3.9.2023 Du hittar de utbildningar och evenemang som SBF erbjuder sina medlemmar på: https://spv.fi/sv/sbf/kalendern/ Segling och […]

Kallelse till HSF vårmöte den 27. februari kl.18

KALLELSE: Vårmöte i klubblokalen måndagen den 27. februari 2023 kl 18.00, HSF pavlijongen. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per epost till kansli@hsf.fi före 26.2.2023 Välkommen!

SOMMARJOBB PÅ HSF MARINE!

Vill du vara vid havet i Hangö med trevliga människor? Nu har du din chans! Oy HSF Marine Ab, som sköter om gästhamnsverksamheten i Östra hamnen, söker personal inför båtsäsongen 2023. Du är över 18 år och social, kundorienterad, du kommunicerar på svenska, finska och engelska. Som merit räknas om du har kännedom och erfarenhet […]

Alfons Håkans blir den traditionella Hangöregattans nya huvudsamarbetspartner

Det specialiserade rederiet Alfons Håkans med verksamhet i Norra Östersjön med bland annat hamn-assistans, bogsering, isbrytning samt handelssjöfartens bärgningsassistans har slutit ett femårigt samarbetsavtal med Hangö Segelförening r.f. Samarbetet omfattar namnpartnerskap för Hangö Regattan samt övriga kappseglingar och utvecklandet av segelsporten i Hangö. Alfons Håkans har i snart åttio år verkat som ett familjeföretag som […]

0
Medlemmar
0
Båtar
0
Års erfarenhet