Vårmöte 28.2 kl. 18.00

Kallelse till vårmöte i klubblokalen måndagen den 28 februari 2022 kl.18:00.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
OBS! Vi följer eventuella Covid-19 restriktioner.