Privat: Medlemsinfo – Jäsentiedote

Ärade medlemmar,
Föreningens styrelsen och Regattakommittén har gjort vissa beslut angående kommande säsong 2020, utgående från statsrådets och hälsomyndigheternas vägledning relaterat till COVID-19 pandemin. Vi har också beaktat aspekterna relaterat till hälsa och säkerhet för våra medlemmar och deltagare.

Flagghissning: Restaurangen på HSF är stängd och på grund av nuvarande läget kan INTE Flagghissningen ordnas på traditionellt sätt. Flagghissningen kommer att ske 8.5.2020 kl. 18:00, genom live sändning digitalt på adressen: https://youtu.be/IeoP9X4_wm8
Kaldoholmen: Att åka till Kaldoholmen är tillåtet, men åtminstone fram till 13.5 så gäller myndigheternas anvisningar om gruppsamlingar. Max 10 personer och håll avstånd till varandra och ta hand om hygien. Framöver är det myndigheternas direktiv som gäller.
Besiktning: Frågor och ärenden som gäller båtbesiktning besvaras av våra besiktningsmän. Kontakta dem för vidare direktiv gällande förfaringssätten under rådande omständigheter. På förbundets sidor finns aktuell information: https://sv.spv.fi/teema/rekommendationer-under-coronatiden/
Juniorarbetet: Planen är att inleda veckoträningarna i maj enligt programmet. Vi inväntar ännu eventuella nya direktiv från myndigheterna innan slutgiltigt beslut görs. Mera info om juniorseglingen på South Sailing Academy hemsida: https://southsailingacademy.fi/
Seglingsevenemang 2020: Bägge planerade tävlingarna, Lättbåtsregattan och EVLI Hangöregattan är inhiberade. Mera info finns på hemsidan https://hsf.fi/ Föreningen utreder möjligheterna att i samråd med enskilda klassförbund arrangera mindre kappseglingar i sommar.

Vi följer COVID-19 läget aktivt och informerar vid behov om ändringar i vår verksamhet!

Med vänliga hälsningar,
STYRELSEN

Arvoisat jäsenet,
Yhdistyksen hallitus ja Regattakomitea ovat tehneet päätöksiä tulevasta kaudesta 2020. Niissä on otettu huomioon valtioneuvoston ja terveysviranomaisten ohjeet liittyen COVID-19 pandemiaan. Jäsenten ja osallistujien terveys ja turvallisuus ovat olleet etusijalla päätöksissä.

Lipunnosto: Ravintola HSF on suljettu ja nykytilanteen takia Lipunnostoa EI valitettavasti järjestetä perinteiden mukaisesti. Lipunnosto järjestetään 8.5.2020 klo. 18:00 suoratoistona digitaalisesti osoitteessa: https://youtu.be/IeoP9X4_wm8
Kaldoholm: Vierailu Kaldoholmenissa on sallittu, mutta ainakin 13.5 asti on otettava huomioon viranomaisten määräykset, enintään 10 henkilö samaan aikaan ja pitäkää etäisyyttä sekä huolehtikaa hygieniasta. Viranomaisten määräykset pätevät.
Katsastus: Kysymykset ja asiointi koskien veneiden katsastuksia hoituvat meidän katsastajien kautta. Olkaa yhteydessä katsastajiin saadaksenne ohjeistukset menettelytavoista vallitsevissa olosuhteissa. Myös SPV:n sivuilta: https://spv.fi/teema/suositukset-korona-ajalle/ löytyy ajantasaiset ohjeet.
Junioritoiminta: On tarkoitus aloittaa viikkoharjoitukset suunnitelman mukaisesti toukokuussa. Odotamme vielä uusia ohjeistuksia viranomaisilta ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Tietoa junioripurjehduksista löytyvät South Sailing Academy kotisivuilta: https://southsailingacademy.fi/
Kilpailut: Tämän vuoden suunnitellut kilpailut, Kevytveneregatta ja EVLI Hangon regatta, on peruttu. Lisä tietoa kotisivulta https://hsf.fi/ Seura pohtii mahdollisuuksia järjestää yksittäisiä kilpailuja luokkaliittojen kanssa sekä pienimuotoisia kilpapurjehduksia Hangossa tulevana kesänä.

Seuraamme COVID-19 tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme muutoksista toiminnassamme ensitilassa!

Ystävällisin terveisin,
HALLITUS