Kallelse till HSF vårmöte den 27. februari kl.18

KALLELSE:
Vårmöte i klubblokalen måndagen den 27. februari 2023 kl 18.00, HSF pavlijongen.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per epost till kansli@hsf.fi före 26.2.2023
Välkommen!