Flagghissning 5.5 kl. 18.00

Flagghissning fredagen den 5.5 kl. 18.00. Samling på nedre terassen.
Välkomna!
Styrelsen