Trailer Park INFO

Trailerparkering!
Endast på det utmärkta området på västra sidan av Östra Hamnen
Traileripaikoitus!
Ainoastaan merkityllä alueella Itäsataman länsipuolella
Trailer parking!
Only on the marked area west of the Eastern Harbour