Alfons Håkans perinteikkään Hangon Regatan pääyhteistyökumppaniksi

Pohjois-Itämeren satamien avustuksiin, saattohinauksiin, jäänmurtoon sekä kaupallisen liikenteen pelastustoimintaan erikoistunut varustamoyritys, Alfons Håkans, on solminut viisivuotisen yhteistyösopimuksen Hangö Segelföreningin kanssa. Yhteistyö kattaa Hangon Regatan nimikumppanuuden sekä laajemman kokonaisuuden Hangossa järjestettävien purjehduskilpailujen sekä lajin kehittämisen merkeissä.

Alfons Håkans on kohta kahdeksan vuosikymmenen ajan toiminut perheyritys, joka elää merenkulusta. Hangon satamaa yhtenä tukikohtanaan pitävä varustamo haluaa nyt lähestyä myös huviveneilijöitä ja kilpapurjehtijoita uuden yhteistyön välityksellä.

Historia ja perinteet yhdistävät

Perhe Håkansin toimesta ovat syntyneet myös turkulainen jalkapalloseura FC Inter sekä entisen Turun Veneveistämön eli Åbo Båtvarfin (1889-1954) alueelle nopeassa tahdissa syntynyt Ruissalon Telakka, joka uusien toimintojensa rinnalla on hankkinut laituriinsa joukon upeita, aikanaan Turun Veneveistämöllä rakennettuja, klassikkoveneitä. Niin ikään vanhan veistämön rakennukset, vetotelakat ja laiturit on pyritty joko säilyttämään alkuperäisinä tai palauttamaan maisemallisesti alkuperäiseen tilaan.

Veneenrakennuksen käynnistyessä Ruissalossa, Hangossa oli jo syntynyt perinne helsinkiläisten (NJK) ja turkulaisten (ASS) kohtaamisille vuotuisissa purjehduskilpailuissa. Kesien 1871 & 1872 aikana kohtaamiset oli järjestetty vielä Tammisaaren lähellä Alglon ja Hästö Busön vesillä, mutta jo 1874 NJK järjesti 20 veneen kilpapurjehduksen Hangossa. ASS:n kaksi venekuntaa pitivät yllä turkulaisten mainetta vahvaa helsinkiläislaivuetta vastaan sijoittuessaan kilpailussa neljänneksi ja kuudenneksi. Hankolaiset tarjoutuivat C. Appelgrenin johdolla järjestämään kilpailun vuodesta 1879 alkaen, ensimmäisenä kesänä osallistujia kahdessa luokassa (talonpoikaisveneet & yacht-luokka) oli kaikkiaan 23 venekuntaa.

Hangö Segelförening perustettiin jo vuonna 1903 alkaneen prosessin seurauksena ja seuralipun tultua hyväksytyksi vuonna 1906. ”Yhteispurjehduksen” nimellä kulkenut perinteinen kilpapurjehdus turkulaisten ja helsinkiläisten aktiivien kesken järjestettiin ensimmäisen kerran HSF:n toimesta kesällä 1910. Hangon Regattakin on siis vanhempi kuin itsenäinen Suomi.

Turvallisuus ja kommunikaatio

Turvallisuus on Alfons Håkansin toiminnan kulmakivi – se on ehdoton lähtökohta toiminnan jatkuvuuden kannalta. Toisaalta Alfons Håkans on se taho, jonka puoleen käännytään, kun Itämeren kauppalaivasto joutuu vaikeuksiin. Turvallisuuden ylläpitäminen edellyttää hyvää ja tehokasta kommunikointia merellä, kaikissa olosuhteissa.

Yhteistyössä Hangon Regatan järjestäjien kanssa Alfons Håkans haluaa nostaa turvallisuuden ja hyvän kommunikaation keskeiseen asemaan myös kilpapurjehtijoiden keskuudessa. Hangon Regatassa halutaan tuoda ammattimerenkulkijat ja kilpapurjehtijat samaan pöytään, lisäämään molemminpuolista ymmärrystä ja tietoisuutta hyvin erilaisesta perspektiivistä vesialueita katselevien toimijoiden kesken. Regatan yhteydessä joudutaan usein ottamaan huomioon kauppalaivojen liikkuminen Hangon edustalle sijoittuvien rata-alueiden lomassa ja tämän vaikutukset kilpailujen aikatauluun, järjestelyihin sekä turvallisuuteen.

”Yhteisen edun nimissä purjehtijoiden on syytä pitää mielessä kauppa-alusten ja niitä avustavan kaluston mitat sekä merkittävät rajoitukset mitä tulee alusten operointiin rannikon ahtailla väylillä. Edes kilpailutilanne ei muuta sitä tosiasiaa, että kauppalaivoille on annettava tilaa, ja niihin on pidettävä reilua välimatkaa vaaratilanteiden ja väärinkäsitysten ehkäisemiseksi”, painottaa Alfons Håkansin Hangon aluepäällikkö, merikapteeni Olli Saarinen. Saarinen on toiminut Håkansin palveluksessa Hangon vesillä ja Itämeren alueella täysipäiväisesti jo pian neljä vuosikymmentä. Hinaustoimintaa Hangossa on ylläpidetty viiden vuosikymmenen ajan.

Suomessa kännykät syrjäyttivät 1990-luvulta alkaen valtaosan huviveneiden käytössä olleista VHF- puhelimista. Alfons Håkansilla ja useimmilla kilpapurjehduksia järjestävillä pursiseuroilla on kuitenkin vahva yhteinen näkemys VHF:n ylivoimaisuudesta merellä tapahtuvan viestinnän ja yhteydenpidon ylivertaisuudesta. Kun kymmenet venekunnat osallistuvat samaan tapahtumaan muutaman mailin alueelle sijoittuvalla vesialueella, on VHF ihan omaa luokkaansa niin luotettavuudessaan kuin tavoittavuudessaankin. Sama pätee kaikkiin merellä eteen tuleviin yllättäviin tilanteisiin, joissa nopea tiedonkulku lähistöllä liikkuvien veneiden kesken saattaa pelastaa ihmishenkiä. Alfons Håkans Hangon Regatta tulee omalta osaltaan ottamaan kantaa, näyttämään esimerkkiä ja kannustamaan kaikkia osallistujia VHF-lupien ja laitteiden hankkimiseen. Tämähän on vallitseva käytäntö monissa muissa maissa, joissa osallistuminen kilpapurjehduksiin ilman VHF-puhelinta ei ole edes mahdollista.

Fokus purjehdukseen

Hangon Regatta ajoittuu parhaaseen lomasesonkiin ja Hanko tarjoaa kesänviettoon parhaat puitteet. Tästä on seurannut myös lieveilmiöitä, jotka ajoittain ovat hallinneet median huomiota ja otsikoita tapahtumasta. Nyt Alfons Håkans Hangon Regatta haluaa nostaa sekä purjehduksen että purjehdustapahtumien järjestämisen median ja yleisön huomion kohteeksi. Purjehdus on yli vuosisadan ajan ollut suomalaisille menestyksekäs olympialaji, se on Pariisin 2024 lähestyessä nostettu jopa kansalliseksi kärki-kesälajiksi. Samaan aikaan lajitapahtumien järjestämiseen kaivataan uutta sukupolvea, joka pääsee tapahtumien yhteydessä osalliseksi upean ja monipuolisen lajin toiminnasta. Purjehduksen aloittaminen omana harrastuksena ei sekään ole koskaan liian myöhäistä. HSF järjestää vuosittain useita kilpapurjehdustapahtumia, joissa osallistujien ikä vaihtelee juuri koulunsa aloittaneista kokeneisiin eläkeikäisiin, joille purjehdus on elämäntapa.

”Alfons Håkans -yhtiöiden panostus Hangon Regatan sekä meriturvallisuuden kehittämiseen on luonnollinen jatkumo yhteiskuntavastuulliselle toiminnalle, jota perheyhtiö on tukenut yli kolmen vuosikymmenen ajan nuorisojalkapallossa FC Interin välityksellä”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja, merikapteeni Joakim Håkans.

Lajitapahtumien järjestäminen arvoonsa

Hankolaisten aktiivisuus purjehduskilpailujen järjestämisessä on jatkunut vahvana vuodesta 1879 lähtien, ja nyt käynnistyvä Alfons Håkansin ja HSF:n välinen yhteistyö pyrkii kannustamaan myös muita seuroja ja kaupunkeja aktivoitumaan purjehdustapahtumien järjestäjinä. Lähivuosien yhteistyökohteiksi on Hankoon

sijoittuvan toiminnan lisäksi valittu jo Ruissalon Telakan isännöimä ja turkulaisseurojen yhteistyönä toteutuva, vuosittainen Airisto Classic Regatta sekä Turkuun kesällä 2022 myönnetty kahdeksikkojen (8mR) MM-regatta 2025.

Hangon Regatan vaiheita

 • 1871 & 1872 ensimmäiset ”yhteispurjehdukset” (NJK & ASS) Tammisaaren vesillä
 • 1874 NJK järjesti purjehdustapahtuman ensimmäistä kertaa Hangossa
 • 1879 Hankolaiset ottaa järjestelyt omiin käsiin C. Appelgrenin aloitteesta
 • 1906 HSF aloittaa toimintansa
 • 1910 ensimmäinen HSF:n järjestämä Hangon Regatta
 • 1940-1945 Hangon Regatta peruuntuu sotavuosien vuoksi
 • 2011 kaikkien luokkien yhteisestä maalilinjasta Casinonrannassa luovutaan
 • 2014 neljäs rata-alue tulee käyttöön
 • 2019 ilmoittautuminen ja tulokset siirtyy manage2sailiin
 • 2020 Hangon Regatta peruuntuu koronan vuoksi
 • 2021 NoR ja SI englanninkielisiksi, LYS vaihtuu FIN Ratingiin
 • 2022 Hangon Regatan vanha logo palautuu käyttöön
 • 2023 Alfons Håkans Hangon Regatta, viisivuotinen yhteistyösopimus julkistetaan joulukuussa 2022

  Lisätietoja:

  Mikael Lindqvist, kommodori, Hangö Segelförening: mikael.lindqvist@pp1.inet.fi / 040-568 7745 Eero Lehtinen, Alfons Håkans: eero.lehtinen@alfonshakans.com / 040-168 2212