Medlemsfaktura 2019!

Hangö Segelförenings medlemsfakturor har den 5.2. skickats genom e-post åt dem som har meddelat sin e-postadress till HSF:s medlemsregister och kommer att skickas med vanlig post till medlemmar som inte angivit sin epost. Registret upprätthålls av takorganisationen Segling och Båtsport i Finland r.f. (www.spv.fi). Familjemedlemmar och juniorer samt övriga medlemsavgifter (besiktning&nycklar etc.) är ofta noterade på samma faktura som huvudmottagaren (Första medlem) som då erhåller en faktura för alla/allt tillsammans. Om du inte erhållit en faktura trots att du meddelat din e-postadress ber vi dig ytterligare kolla att den inte hamnat i din skräppostlåda för epost. Fakturan kommer som en bilaga i PDF-format från adressen kansli=hsf.fi@suuli.spv.fi.

Vänligen observera att det är ytterst viktigt att skriva in referensnumret vid betalning.

Vi ber vi dig uppdatera dina e-postuppgifter/kontaktuppgifter åt sekreteraren Magnus Roth genom att skicka dessa till epost-adressen: rothmagnus22@gmail.com eller genom att ringa/SMS:ssa till skattmästaren Mikael Lindqvist, tel: 040 568 77 45.

Med bästa hälsningar inför snart stundande sommarseglatssäsong!

STYRELSEN!

PS: Oy HSF Marine Ab finns representerad på båtmässan i Helsingfors med Hangö Turistbyrå m fl. i mitten av stora salen (7d100)! Välkommen!