Kallelse till vårmöte tisdagen 27.2.kl. 19.00 på HSF.

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 27.2.2018 kl. 19.00 på HSF. På vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!