Kallelse till vårmöte 27.2. kl 19.00!

Härmed kallas alla medlemmar till stadge-enligt vårmöte på HSF torsdagen den 27.2.2020 kl. 19.00! Information om föreningens målsättningar med anställandet av en kombinerad verksamhetsledare (HSF)/hamnkapten (HSF Marine).
Välkomna!
Styrelsen