Föreningen

Händelser som har med föreningens verksamhet att göra på land 2019

16.3 kl.10 Funktionärernas torrövning och planeringsmöte

27-28.4 Första hjälpkurs

3.5 kl.18 Flagghissning

 

Denna kalender är tom