South Sailing Academy

South Sailing Academy (SSA) är ett samarbetsprojekt som startats av segelföreningarna ESS, HSF, HUS och RSK år 2018. Tillsammans har föreningarna ca. 1 300 medlemmar varav ca. 100 juniorseglare.

Som mål har SSA att främja kvaliteten på seglingshobbyn så att konkurrenskraften med de mest populära sporter i Finland upprätthålls.

SSA:s huvuduppgift är att lära ut kunskaper och färdigheter i segling och sjösport och vi har flera träningsgrupper som är riktad från nybörjare till aktiva kappseglare. Du kan läsa mer om våra träningsgrupper här.

Projektet genomförs i samarbete med Segling och Båtsport i Finland r.f. SPV använder projektet som pilotmall för liknande föreningssamarbeten i framtiden.