Höstmöte 26.11 kl. 18.00

Föreningens  höstmöte hålls tisdagen den 26.11.2019 kl. 18.00 på HSF.
Behandling av stadge-enliga ärenden.
Förslag till val av styrelsemedlem bör tillställas styrelsen i god tid före höstmötet.

Välkomna!
Styrelsen