Höstmöte 23.11.2020 kl 18.00!

Höstmöte i klubblokalen måndagen den 23 november 2020 kl. 18:00.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Efter mötet presenterar sig verksamhetsledaren Heikki Wichmann.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
OBS! Kom ihåg Covid-19 restriktionerna. Håll avstånd till varandra och munskydd är obligatoriskt och delas ut på mötet. Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per epost till kansli@hsf.fi före 23.11.2020 kl. 17.00.