Höstmöte 22.11.2021 kl 18.00!

Kallelse till höstmöte i klubblokalen måndagen den 22 november 2021 kl. 18:00.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Alla medlemmar hjärtligt välkomna!
OBS! Kom ihåg eventuella Covid-19 restriktioner.
Medlem som önskar närvara på distans (utan rösträtt) kan begära Teams-länk per e-post till kansli@hsf.fi före 22.11.2021 kl. 16.00.

 

STYRELSEN