Höstmöte 22.11.2018 kl. 19.00!

Höstmöte på HSF torsdagen den 22.11.2018. Behandling av stadge-enliga ärenden. Alla medlemmar hjärtligt välkomna!