Förstahjälp kurs 27-28.4

Nu har ni möjlighet att delta i förstahjälp kurs på HSF 27 – 28.4 med start kl. 9.00.
De som bara skall förnya sitt kort behöver bara vara med lördagen den 27.4 och de som skall ta hela kursen deltar båda dagarna.
Dragare för kursen är Tiina Larila.

Föreningen står för kursavgiften för medlemmar, men var och en står för ev. material och intyg.
Anmälan till Manccu Bäckström magnus.backstrom60@gmail.com senast kursen 18.4.2019.