Flagghalning och klubbmästerskap 14.9!

Flagghalning lördagen 14.9. kl. 18.00!
Före det sedvanligt klubbmästerskap i hamnbassängen med början kl.13.00, alla med!
Välkomna!
Styrelsen