Flagghalning 19.9.2020 kl. 18.00!

Föreningens medlemmar kallas till flagghalning lördagen den 19.9.2020 kl. 18.00! Samling på paviljongens nedre terass. Välkomna!
Styrelsen