Flagghalning 18.9 kl 18.00!

Flagghalning lördagen den 18.9 kl 19.00. Samling på nedre terassen.
Välkomna!
Styrelsen