Audi 6mR FM & 8mR KM 12-14.7.2016

HSF har äran att inbjuda till seglingstävling i 6mR & 8mR den 12-14.7.2016

Tävlingsinbjudan
Anmälda