Styrelsen

Kalle Niemi
Kommodor
+358 400 817 943
Magnus Bäckström
Vicekommodor
+358 400 415 343
Magnus Roth
Sekreterare
+358 40 508 4018
Mikael Lindqvist
Skattmästare
+358 405 687 745
Anders Söderblom
Medlem
+358 401 820 119
Peter Lindholm
Medlem
+358 451311 275
Kjell Dannberg
Intendent
+358 440 473 679

Seglingsnämnden

Mikael Lindqvist
Ordförande
+358 40 568 77 45
Ari Herrlin
Viceordförande
Peter Malmlund
Medlem
Per-Erik Österlund
Medlem
Jan-Erik Österlund
Medlem

Protestnämnden

Staffan Rosenlöf
Ordförande
+358 40 5452 719
Ari Herrlin
Sekreterare
Susanne Kuusansalo
Medlem
Mikael Lindqvist
Medlem

Träningsnämnden

Dominicus Björkstam
Ordförande / Juniorledare
+358 45 6779 929
Björn Sandvall
Viceordförande
+358 40 090 2672
Ari Herrlin
Sekreterare
Anton Bäckström
Medlem
Marianne Kaplas
Brädseglikngssektionens ordförande
 +358 50 522 2589

Revisorer

Tor-Björn Ekholm
Ordinarie
Anders Winberg
Ordinarie
+358 19 248 2252
+358 19 221 9201
B-E Wickholm
Suppleant
+358 19 248 5511

Besiktningsnämnden

Mikael Söderblom
Ordförande
+358 40 589 0923
Björn Sandvall
Medlem
+358 40 090 2672
Anders Söderblom
Medlem
 +358 401 820 119
Per-Erik Österlund
Medlem
 +358 40 503 9490

Skansenkommitén

Peter Sjösten
Ordförande
Kjell Dannberg
Medlem
+358 440 473 679
Ove Hildén
Medlem
Pehr-Erik Sandblom
Medlem
Magnus Bäckström
Medlem
+358 400 415 343

Materialförvaltare

Peter Sjösten
Medlem
Mikael Söderblom
Medlem
+358 40 589 0923

Hamnkaptener

Erkki Hentunen
Medlem
Pertti Pihlström
Medlem
+358 50 539 0410

Kommitteen för utmärkelsetecken

Lars Mannström, Pelle Nyström, Yrjö Sahlstedt, Thore Strandback