Juniorer

Juniorverksamheten är högt på listan i vår föreningen. Föreningen har flera Zoom8-jollar, optimistjollar och Laserjolle. Vi välkomnar både hobbyseglare och tävlingsinriktade unga seglare

Välkomna

Dominicus Björkstam
Junioransvarig tränare