Medlemsfaktura!

Hangö Segelförenings medlemsfakturor har nu skickats genom e-post åt dem som har meddelat sin e-postadress till HSF:s medlemsregister och med vanlig post till medlemmar som inte angivit sin epost. Registret upprätthålls av takorganisationen Segling och Båtsport i Finland r.f. (www.spv.fi). Familjemedlemmar och juniorer samt övriga medlemsavgifter (besiktning&nycklar etc.) är ofta noterade på samma faktura som […]

Read More